Rekrutacja do V edycji projektu

Dodano 31 październik 2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie ogłasza nabór do IV edycji projektu Podkarpacki E-Senio dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Rekrutacja prowadzona jest w terminie 04.11.2019 - 18.11.2019r.

Zajęcia rozpoczną się od stycznia 2020r.

V edycja projektu skierowana jest do osób, które ukończyły 65 lat i zamieszkują następujące gminy:

Gmina wiejska Dębica

Gmina wiejska Krempna

Gmina miejsko Jasło

Gmina wiejska Dubiecko

Gmina wiejska Przemyśl

Gmina wiejska Medyka

Gmina wiejska Stubno

Gmina wiejska Żurawica

Gmina wiejska Krzywcza

Gmina miejsko - wiejska Ropczyce

Gmina wiejska Trzebownisko

Gmina miejska Rzeszów

Gmina wiejska Gorzyce

Gmina miejsko - wiejska Boguchwała

Gmina wiejska Harasiuki

Gmina wiejska Jarocin

Gmina miejsko - wiejska Kolbuszowa

Gmina wiejska Radymno

Gmina miejsko – wiejska Pruchnik

Gmina wiejska Czarna Łańcucka

Gmina wiejska Markowa

Gmina miejsko – wiejska Nowa Sarzyna

Gmina wiejska Grodzisko Dolne

Projekt skierowany jest do osób 65+ i zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi Laptopa, tabletu i smartphona. Cykl szkoleniowy obejmuje 15 spotkań czterogodzinnych z podstawowych kompetencji cyfrowych oraz 3 animacje czterogodzinne po ukończeniu cyklu szkoleniowego.

W ramach projektu zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, transport.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Formularze zgłoszeniowe prosimy składać w ww. Urzędach Gmin lub w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój 218).

Dodatkowe informacje można uzyskać we wskazanych Urzędach Gminy lub w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA pod nr tel. 017 8676 216.